Wallace Wattles schreef ruim 100 geleden het wonderlijke en zeer inspirerende boekje ‘The Science of Getting Rich’ met een vooruitstrevende kijk op het leven. Aansluitend bij de huidige inzichten en denkbeelden van moderne denkers over het Kwantum Veld.

Wattles nodigt je uit om alle andere concepten over het universum terzijde te leggen en je te focussen op onderstaande uitgangspunt, totdat het je normale beeld van de werkelijkheid is geworden. (Vraag je niet af waarom deze dingen waar zijn of hoe ze waar kunnen zijn. Neem ze aan op basis van vertrouwen). De Wetenschap van Overvloed begint met de absolute acceptatie van deze gedachte: 

1. Er is een denkende (intelligentie) substantie waaruit alle dingen zijn gemaakt, en die, in haar oorspronkelijke staat, alle ruimten van het universum vult en doordringt.

2. Een gedachte in deze substantie produceert de vorm die wordt voorgesteld door de gedachte.

3. Een mens kan dingen in zijn gedachten vormen en door deze gedachten te projecteren op de vormloze substantie, veroorzaakt hij dat de dingen waaraan hij denkt tot stand worden gebracht.

Het boekje ‘The Science of Getting Rich’ is vertaald in het Nederlands door Gerard Meerstadt. De titel is niet vertaald in ‘De Wetenschap van het Rijk Worden’. Meerstadt zegt hierover: ‘rijkdom en rijk worden hebben in onze tijd een andere gevoelswaarde gekregen dan in 1910, toen de grote economische groei nog moest doorbreken. Dit boek gaat over waardecreatie in alle gebieden van het leven en niet over de competitiegeest, die nu voor velen onlosmakelijk verbonden is met rijkdom. Daarom heb ik gekozen voor ‘De Wetenschap van Overvloed’ omdat dit de oorspronkelijke gevoelswaarde goed benadert.’  (ebook: ASIN-nr: B07NDY29Z9)