Als team vooruit? Efficiënter werken én fijner samenwerken?

Teamontwikkeling gaat over mensen. Over cultuur en gedrag in alle lagen van de organisatie. Over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dat begint met de fase waarin het team zich bevindt. Welke ontwikkelbehoefte is er?

Soms is het goed om in beweging te zijn en te (leren) versnellen. En soms is het beter om stil te staan, te reflecteren, te verdiepen en vanuit rust bij te sturen en te bouwen.

Creatieve werkvormen laten zien hoe het team communiceert, samenwerkt, creëert en welk beeld er heerst. Hoe ziet men de organisatie, de plannen en de toekomst?

Gedrag komt aan het licht en interacties worden zichtbaar. Openstaan voor het probleem of de uitdaging, om nieuwe oplossingen te ontdekken en regie te nemen. Evenals betere samenwerking en het herkennen, waarderen en benutten van elkaars leer- en werkstijlen.

Teamontwikkeling kan in korte actieve trainingen of met langere verdiepende trajecten. Afhankelijk van het team en de doelstellingen.

 

Echte leiders creëren geen volgers, maar nieuwe leiders.