Voor een provinciale stichting voor de welzijnsbranche heb ik het project “Verbeterslag: In je kracht &  klaar voor de toekomst” ontwikkeld, aangestuurd en uitgevoerd.

Dit project bestond uit:

  • advisering en coaching van de directie en het MT
  • het vaststellen en implementeren van de missie, visie en kernwaarden
  • het verbeteren van de samenwerking
  • het vergroten van draagvlak
  • het leren toepassen van ik-gedrag
  • draagvlak en gebruik van een set nieuwe gedragsafspraken