Wat is een VMC?

Het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out (NCPSB) heeft een HR preventie-tool ontwikkeld, de Vitality Mind Challenge (VMC®). Een online ‘onderzoeks-test’ die inzicht geeft in hoe iemand de eigen werksituatie ervaart. Hiermee ontstaat een zeer nauwkeurig beeld van iemands huidige mentale gezondheid (vitality), als krachtig uitgangspunt voor preventief ingrijpen,  bijsturen en nieuwe ontwikkeling.

Hoe werkt de VMC?

Een deelnemer maakt online de VMC, bestaande uit 100 vragen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Het mooie van de VMC is dat hieruit kenbaar wordt of er factoren zijn waarop iemand risico loopt. Ook als iemand zich daar niet van bewust is. Er worden 20 factoren gemeten en elk van de 20 factoren heeft een optimum niveau. Neem als voorbeeld het vermogen om nee te zeggen. Altijd nee zeggen is niet goed maar nooit nee zeggen natuurlijk ook niet.

Hierna volgt, op afspraak, een individueel coachgesprek over de resultaten met mij als gecertificeerd VMC-coach. (Ook een advies over eventuele verdere coaching indien de uitslag hiertoe aanleiding geeft).

Het maken van de VMC en het gesprek over de resultaten is altijd vertrouwelijk, geen details worden met de werkgever/opdrachtgever gedeeld.